Ako vybrať správny frekvenčný menič

Výber správneho frekvenčného meniča (VFD) je nevyhnutný pre správnu prevádzku vášho zariadenia. Použitím týchto efektívnych systémov môžete zvýšiť zisk a produktivitu vo vašom podniku – ale len vtedy, ak si vyberiete ten správny

Určite veľkosť, ktorú potrebujete

Výber veľkosti frekvenčného meniča môže byť zložitý. Je to lákavé robiť rozhodnutia na základe hodnotenia výkonu, ale mali by ste premýšľať o veľkosti frekvenčného meniča v kontexte maximálnych požiadaviek motora a požiadavky na krútiaci moment. Zvážte špičkový prúd aj krútiaci moment a snažte sa o najlepší maximálny prúd v najhorších prevádzkových podmienkach.

K dispozícii bude celý rad ďalších prvkov, ktoré by mohli prispieť k dimenzovaniu vášho VFD, vrátane operačného profilu zvolenej záťaže, ako aj druhu zaťaženia, ktoré budete používať (variabilný alebo konštantný). Pamätajte, že nadmorská výška môže mať vplyv na veľkosť VFD, pretože väčšina strojov je vzduchom chladená a vzduch sa vo vyšších nadmorských výškach vyfukuje.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné nadrozmerné množstvo, ktoré vám pomôže čo najlepšie využiť VFD. V niektorých aplikáciách môže byť potrebné, aby váš VFD spravoval dočasné podmienky preťaženia, a ak je to tak, budete potrebovať VFD, ktorý dokáže urobiť viac, ako požaduje váš motor.

 

Zvážte požiadavky na brzdenie

VFD môže regulovať tok energie v motore nastavením frekvencie výstupnej energie a vypnutím, aby sa motor ochladil. Ak váš motor zvládne zaťaženie s vysokou zotrvačnosťou, potom je správne predpokladať, že čas spomaľovania sa predĺži. V niektorých situáciách to nebude problém, ale ak potrebujete rýchlo spomaliť ťažké zaťaženia, budete musieť investovať do dynamickej brzdy.

 

Poznajte svoju metódu kontroly

Riadiace metódy sú rozhodujúce pre výber správneho VFD. Vo väčšine prípadov bude režim ovládania, ktorý zvolíte, závisieť od toho, na čo váš motor používate. Existujú tri spoločné formy riadiaceho režimu: systém s uzavretou slučkou, vektor s otvorenou slučkou a volty na hertz (V / Hz).

 

Systémy s uzavretou slučkou používajú spätnú väzbu snímača, zatiaľ čo vektory bez snímačov nemusia na riadenie rýchlosti používať spätnú väzbu snímača. Typicky, V / Hz VFDs používajú pomer medzi frekvenciou a napätím na vysielanie prevádzkového krútiaceho momentu do motora. Systémy V / Hz sú skvelé pre aplikácie, ako sú čerpadlá a ventilátory, zatiaľ čo riešenia s uzavretou slučkou a bez snímačov môžu byť vhodnejšie pre aplikácie, ktoré vyžadujú vyššie úrovne riadenia.

 

Zvážte váš typ zaťaženia a zosilňovače zaťaženia

Ak chcete efektívne prevádzkovať VFD, musíte zvážiť, či váš VFD potrebuje premenlivý alebo konštantný momentový pohon. Väčšina ventilátorov a čerpadiel vyžaduje variabilitu, zatiaľ čo niektoré aplikácie vyžadujú konzistentnú úroveň krútiaceho momentu bez ohľadu na rýchlosť, ako sú dopravníky a dierovacie lisy.