Jak vybrat převodový motor ve čtyřech jednoduchých krocích

Při volbě převodového elektromotoru pro aplikaci řízení pohybu je třeba zvážit klíčové konstrukční parametry.
První krok: Jak začíná proces výběru motoru nebo převodového motoru, nejprve shromážděte příslušné technické a obchodní požadavky.

Tento první krok je často přehlížen, ale je to kritická součást procesu návrhu. Shromážděné informace budou pak použity ve výběrovém procesu a diktují ideální motor pro aplikaci. Neschopnost shromáždit správné vstupy může vést k tomu, že se designér dostane do nezamýšlené cesty. Při vývoji specifikace motoru je užitečné použít kontrolní seznam aplikací. Tyto parametry spolu s některými specifickými požadavky projektu budou užitečné při navigaci ve výběrovém procesu.

Druhý krok: Dále zvažte, jaký typ technologie motoru nejlépe vyhovuje zamýšlenému použití.

Protože každá aplikace má své vlastní jedinečné vlastnosti, je důležité určit, který z parametrů (např. Výkon, účinnost, životnost, počáteční krouticí moment nebo hodnocení hluku) je pro konkrétní aplikaci nejdůležitější.

Při volbě elektromotoru se podívejte na požadovanou rychlost a točivý moment aplikace. Mělo by být zřejmé, zda zvolený motor vyžaduje převodovku, aby splňoval nezbytné požadavky. Pokud je nutný převodový motor, který přidává další úroveň složitosti… a je třeba vyhodnotit několik dalších kritérií.
Krok 3: Vyberte motor a frekvenční motor zvlášť a sestavte je, nebo vyberte předmontovaný převodový motor.

Převodový motor2Vědět, že motory a převodovky mohou být smíchány a přizpůsobeny podle potřeby tak, aby co nejlépe vyhovovaly dané aplikaci, ale nakonec je hnacím faktorem kompletní převodový motor.

Existuje celá řada motorů a typů převodovek, které lze kombinovat…

… Například převodovky s pravoúhlým šnekem, planetové a paralelní hřídele lze kombinovat s stejnosměrnými stejnosměrnými, střídavými indukčními nebo střídavými stejnosměrnými motory.

Ačkoliv existuje velké množství různých kombinací motorů a převodovek, pro aplikaci nebude fungovat jen jeden. Budou existovat určité kombinace, které budou efektivnější a hospodárnější než jiné.

Základem pro úspěšnou integraci převodového motoru do systému je znát aplikaci a mít přesné parametry motoru a převodovky.

Pro výběr převodového motoru existují dva způsoby:

Metoda 1: Vyberte motor a převodovku zvlášť a sestavte a kvalitní frekvenční menič

Metoda 2: Vyberte předmontovaný převodový motor

Zatímco obě metody jsou účinné při hledání nejkompatibilnějšího převodového motoru, metoda 2 snižuje konstrukční čas a riziko projektu pro projektanta. Při volbě předem připraveného řešení provedl výrobce mnoho těžkého zvedání, aby bylo zajištěno, že kombinace motoru a převodovky bude fungovat správně. Protože výkonnostní výpočty a zkoušky byly provedeny výrobcem, minimalizují se tak poruchy převodových motorů způsobené chybnými výpočty nebo nesprávným přizpůsobením součástí.