Merače hrúbky laku sú dôležitým nástrojom v procese kontroly a korekcie farieb

Prečo používať merače hrúbky laku pri detailingu?

Ak je potrebné z náteru odstrániť vady, ako sú škrabance, alebo iné nedostatky, často sa používa abrazívum na odstránenie povrchovej vrstvy náteru. Abrazívum môže byť vo forme brúsneho papiera alebo brúsnej leštiacej zmesi, zvyčajne prostredníctvom leštičky s dvojitým pôsobením alebo pomocou rotačného stroja.

Profesionálne strojové leštenie automobilových farieb

Pred začatím procesu leštenia je dôležité posúdiť a zmapovať hrúbku náterovej hmoty v oblastiach, ktoré sa budú leštiť. To umožní užívateľovi určiť bezpečné hranice pre odstránenie materiálu a identifikovať prípadné predchádzajúce opravy. Podobne sa môžu počas leštiaceho procesu vykonávať merania na vyhodnotenie úrovne odstránenia  laku (ktoré sa môžu meniť v závislosti od rôznych tvrdostí farieb a leštiacich zlúčenín a zariadení).

Ak začnete alebo budete pokračovať v leštení farby bez vykonania takýchto meraní, tak hrozí, že náter  sa vsaje pod farbu a to si vyžiada drahý nástrek. Napríklad odstránenie príliš veľkého množstva číreho povlaku môže narušiť spodný farebný náter alebo dokonca zanechať tenkú vrstvu číreho povlaku, ktorá sa rozruší a následne sa odlupuje. Pri leštení farby bez číreho náteru, ako je napríklad celulózový lak, hrozí nebezpečenstvo, že dôjde k narušeniu základného náteru alebo spodného kovu.

Proces mapovania dielov alebo vozidla je možné uľahčiť a zrýchliť pomocou merača, ktorý má pamäťovú funkciu, ktorá umožňuje automatické ukladanie nameraných hodnôt. Pamäťovú funkciu má väčšina našich hrúbkomerov.

 

Merače hrúbky laku pre detailing

Je dôležité, aby sa na merači použitom na korekciu laku zhodovali odčítané údaje a výsledky merania.

Merače s nízkou špecifikáciou nie sú vhodné na účely detailingu a počas strojového leštenia farieb. Môžu získavať nepravidelné hodnoty, ktoré nie sú zhodné, čo znamená, že používateľ nemôže posúdiť množstvo laku, odstráneného počas procesu leštenia. Takisto potrebné je vhodné rozlíšenie snímania, aby bolo možné určiť úrovne odstraňovania materiálu. Prístroje s nízkou špecifikáciou zvyčajne majú rozlíšenie 10 mikrometrov alebo ešte horšie.

Všestrannosť v rôznych karosériách automobilov

Detailéri pracujú na autách s oceľovými aj hliníkovými karosériami. Meranie hrúbky laku na týchto kovoch vyžaduje inú technológiu. Niektoré merače s nízkou špecifikáciou sú schopné merať na oceli, ale nie na hliníku a naopak.

Všetky merače hrúbky laku sú schopné merať hrúbky farieb na oceľových a hliníkových karosériách automobilov pomocou magnetickej indukcie a technológie vírivých prúdov. Meradlá ďalej automaticky zisťujú typ substrátu bez toho, aby užívateľ musel prepnúť režim.

 

Ergonomika je dôležitá

 

Vstavané sondy snímačov a funkcia automatického merania umožňujú používanie jednou rukou, čo môže byť užitočné najmä pri meraní v nevhodných uhloch alebo pri načahovaní sa naprieč karosériou. Naše hrúbkomery majú práve tieto vlastnosti.

 

Anatómia laku automobilu

Moderné automobilové lakovacie systémy sú viacvrstvové a zvyčajne zahŕňajú aplikáciu základného náteru, po ktorom nasleduje farebný náter a následne číry náter. Detailér, ktorý sa snaží napraviť  škrabance na povrchu, zvyčajne leští priehľadnú vrstvu náteru.